ตำแหน่ง: พนักงานช่างเคาะพ่นสี

Full Time
สุขาภิบาล 2, หัวหมาก(สำนักงานใหญ่)
Posted 7 years ago

หน้าที่งาน

  • เคาะ,โป๊ว,ขัด,ประกอบ,พ่นสีรถยนต์

คุณสมบัติ

  • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ,ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถรับผิดชอบงานที่ตนได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

**หมายเหตุ: ใน Resume จะต้องมีรูปผู้สมัครเสมอ และไฟล์ Resume จะต้องเป็นชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษ (*.pdf, *.doc, *.docx)

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.