ตำแหน่ง: พนักงานอะไหล่

Full Time
ทุกสาขา
Posted 7 years ago

หน้าที่งาน

  • ทำหน้าที่สั่งซื้ออะไหล่
  • ขายชิ้นส่วนอะไหล่ให้แก่ลูกค้า
  • ประสานงานการเบิกอะไหล่และราคาตามใบเบิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • วุฒิ ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • หากมีความรู้ทางด้านอะไหล่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

**หมายเหตุ: ใน Resume จะต้องมีรูปผู้สมัครเสมอ และไฟล์ Resume จะต้องเป็นชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษ (*.pdf, *.doc, *.docx)

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.