ตำแหน่ง: ผู้บริหารงานบริการ(S/A) / พนักงานรับรถ

Full Time
หัวหมาก(สำนักงานใหญ่)
Posted 7 years ago

หน้าที่งาน

  • ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ
  • ตรวจสภาพรถยนต์และประเมินราคาค่าซ่อมให้ลูกค้า
  • ติดตามงานซ่อมและส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า
  • ติดต่อนัดหมายลูกค้าและประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
  • วุฒิ ปวช.,ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขา
  • หากมีประสบการณ์หรือความรู้ทางเครื่องยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

**หมายเหตุ: ใน Resume จะต้องมีรูปผู้สมัครเสมอ และไฟล์ Resume จะต้องเป็นชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษ (*.pdf, *.doc, *.docx)

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.