ตำแหน่ง: พนักงานขายรถยนต์

Full Time
ทุกสาขา
Posted 7 years ago

หน้าที่งาน

  • จำหน่ายรถยนต์โตโยต้าให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติ

  • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิด 30 ปี
  • วุฒิ ปวช./ม.6 ขึ้นไป
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตพร้อม
  • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

**หมายเหตุ: ใน Resume จะต้องมีรูปผู้สมัครเสมอ และไฟล์ Resume จะต้องเป็นชื่อผู้สมัครภาษาอังกฤษ (*.pdf, *.doc, *.docx)

Apply Online

A valid phone number is required.
A valid email address is required.