ใส้กรองอากาศแอร์ ทำหน้าที่กรองฝุ่นละออง เกสร และอนุภาคอื่น ๆ ที่อยู่ภายนอก ก่อนอากาศจะเข้ามาในห้องโดยสาร นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ฟอกอากาศที่ไหลเวียนอยู่ภายในรถยนต์ด้วย

หมายเหตุ  :  รถยนต์บางรุ่นอาจไม่มีใส้กรองอากาศแอร์

เพื่ออาศภายในห้องโดยสาร สะอาด ไม่ปนเปื้อน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนใส้กรองอาศแอร์ตามระยะการใช้งาน
ใส้กรองอากาศแอร์ การใช้ใส้กรองอากาศแอร์แท้โตโยต้าช่วยให้บรรยายกาศในห้องโดยสารดีขึ้น คือ

  1. ช่วยกรองฝุ่น ละออง และอนุภาคต่าง ๆ อากาศภายในห้องโดยสารจึงสะอาดปราศจากสิ่งไม่พึงประสงค์
  2. ช่วยป้องกันและยืดอายุการใช้งานชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบปรับอากาศ

ใส้กรองอากาศแอร์โตโยต้ายังช่วยป้องกันการสะสมของสารอันตรายต่าง ๆ ที่ทำให้ชิ้นส่วนต่าง ๆ ในระบบปรับอากาศเสื่อมสภาพ

ข้อมูลจาก : บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด