ขณะเครื่องยนต์ทำงาน ย่อมเกิดความร้อน น้ำยาหล่อเย็น SLLC  ที่ไหลเวียนอยู่ในเครื่องยนต์จะทำหน้าที่ระบายความร้อน และป้องกันชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของระบบหล่อเย็นอย่างหม้อน้ำไม่ให้เป็นสนิม  นอกจากนี้คุณสมบัติป้องกันการแข็งตัวยังช่วยป้องกันไม่ให้น้ำในระบบหล่อเย็นกลายเป็นน้ำแข็งเมื่อถึงหน้าหนาว

เมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะ น้ำยาหล่อเย็นจะเสื่อมสภาพ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นปริมาณยับยั้งการเกิดสนิมที่ลดลง ทำให้ประสิทธิภาพการป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิมด้อยลง จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นตามระยะเวลาที่เหมาะสม
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ SLLC จากโตโยต้ามีคุณสมบัติเด่น 2 ประการที่มีอายุการใช้งานนานกว่าจึงไม่ต้องเปลี่ยนน้ำยาบ่อย

  1. มีประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
  2. ป้องกันการสนิมและการกัดกร่อนในระยะยาว

วงรอบในการเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นเครื่องยนต์ SLLC จากโตโยต้ามีระยะนานยาวกว่าน้ำยาหล่อเย็นประเภทอื่น จึงช่วยลดความสิ้นเปลืองและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจาก : บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด