ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ๒๕๖๒

19/07/2019
Posted by: korrawitt

ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ๒๕๖๒

TOYOTA SPI. ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทพลีลาพระอารามหลวง

ทีมพนักงาน TOYOTA SPI. ร่วมกันถวายเทียนพรรษา โดยตั้งจิตอธิฐานถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้ในช่วงจำพรรษา 3 เดือน ถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาตามประเพณีโบราณ และเพื่อความเป็นสิริมงคล