SONGKRAN 2017

12/04/2017
Posted by: korrawitt

สรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์ 2560

TOYOTA SPI  ร่วมสรงน้ำพระ ในเทศกาลสงกรานต์

สืบสานประเพณีไทย ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันสรงน้ำพระเพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ไทย